مدیریت امور تربیت بدنی

افتخار آفرینی دانشجوی دختر دانشگاه گلستان در مسابقات تیراندازی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی منطقه دو

یکشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۱

فاطمه زهرا شجاعی دانشجو رشته علوم ورزشی دانشگاه گلستان موفق به کسب عنوان سوم مسابقات تیراندازی با تپانچه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی منطقه دو به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری شد.


تعداد بازدید: 139