مدیریت امور تربیت بدنی

اطلاع رسانی افتتاحیه زمین چمن مصنوعی دانشگاه:

سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸

به اطلاع دانشجویان،کارکنان و اساتید محترم دانشگاه می رساند زمین چمن مصنوعی دانشگاه واقع در سایت پردیس جدید،در تاریخ 98/9/20 ساعت 13/30 با حضور جناب آقای دکتر محمد حسین علیزاده مدیر کل محترم تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان و هیات رئیسه محترم دانشگاه افتتاح خواهد شد.لذا از تمامی شما عزیزان جهت حضور در این مراسم افتتاحیه دعوت به عمل می آید.


تعداد بازدید: 671