معاونت پژوهش و فناوری

کارشناس دفتر معاونت پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی: صفیه کاظمی

سمت: کارشناس دفتر معاونت پژوهش و فناوری

رشته تحصیلی: کتابداری

مقطع تحصیلی: کارشناسی

پست الکترونیکی: s.kazemi@gu.ac.ir

شماره تماس: 38735000-017


  • برچسب ها:
  • کارشناس دفتر
  • پژوهشی
تعداد بازدید: 1752