کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه گلستان

منابع دسترسی آزاد

 

ردیف عنوان پوشش موضوعی پیوند

1

پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی SID همه موضوعات

2

 

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (گنج) Irandoc پایگاه اطلاعات     علمی ایران (پایان نامه ها و رساله ها)
3 کتابخانه دیجیتال ستاد مبارزه با مواد مخدر منابع مرتبط با اعتیاد و مواد مخدر  
4 راهنماي مجلات
دسترسي باز Directory of Open
Access Journals
(DOAJ)
همه موضوعات http://www.doaj.org
5 Open J-Gate همه موضوعات http://www.openj-gate.org/Search/QuickSearch.aspx
6 University of
Colorado at
Boulder-UCB
همه موضوعات http://ucblibraries.colorado.edu/dean/peer_reviewed.htm
7 Open Science
Directory
همه موضوعات http://atoz.ebsco.com/titles.asp?id=8623&sid=174374006&tabid=2
8 BENTHAM OPEN همه موضوعات http://bentham.org/open
9 Communication of Research AERA SIG آموزش
Education
http://aera-cr.asu.edu/ejournals
10 International
Journal of
Engineering-IJE
مهندسي
Engineering
http://www.ije.ir
11 Open Access Journals Bibliography   http://digital-scholarship.org/oajb/oajb.html
12 Wiley-Blackwell
Open Access
تمامي رشته ها http://www3.interscience.wiley.com/aboutus/open_access_options.html#OpenAccess_Backfiles
13 HighWire تمامي رشته ها http://www.highwire.stanford.edu
14 JURN هنر- معماري -
ادبيات
http://www.jurn.org
15 علم نت Elmnet جویشگر علمی فارسی
16 پرتال جامع علوم انسانی  
17 سمنتیک اسکولار همه موضوعات https://www.semanticscholar.org
18 libgen همه موضوعات http://libgen.is

 

 

  • برچسب ها:
  • دانشگاه گلستان
  • کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
  • منابع دسترسی آزاد
  • منابع دسترسی باز
تعداد بازدید: 2407