کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه گلستان

مدیریت

   نام و نام خانوادگی: وحید رویانی

   مدرک تحصیلی: دکتری
   رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی 
   مرتبه علمی: دانشیار
   سمت: رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه

                                                                                         


وظایف و اختیارات:
- نظارت بر حسن اجرای امور جاری کتابخانه و مرکز نشر دانشگاه؛
- تلاش برای اجرای آیین‌نامه‌ها و مقررات مصوب دانشگاه؛
- تلاش برای تشویق اعضای محترم هیأت علمی به چاپ و نشر کتاب؛

- تلاش برای عقد قراردادها و تفاهم‌نامه ­های همکاری با سازمان‌‌ها و مؤسسات علمی-پژوهشی در راستای امور کتابخانه و مرکز نشر دانشگاه؛

- نظارت بر کار کارشناسان حوزه کتابخانه و مرکز نشر و ایجاد فضای آرام و صمیمی بین کارکنان برای پیشبرد اهداف کتابخانه و مرکز نشر.

سوابق اجرایی:

- مدير کتابخانه مرکزی و مرکز نشر از مهر ماه 1400

- عضو کمیسیون تخصصی هیأت ممیزه از 1396-1398

- مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی از 1391-1394

- سرپرست گروه زبان و ادبیات فارسی از 1390-1391

آدرس:

استان گلستان-کیلومتر 10 جاده گرگان-گنبد (کمربندی جدید گرگان-سرخنکلاته)، پردیس دانشگاه گلستان، سازمان مرکزی، معاونت پژوهش و فناوری-دفتر کتابخانه ومرکزنشر

 کد پستی: 79142-49361

تلفن: ----
پست الکترونیک: v.rooyani@gu.ac.ir


  • برچسب ها:
  • مدیریت کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه
تعداد بازدید: 2543