کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه گلستان

راهنمای دانشجویان نوورود برای استفاده از خدمات کتابخانه ای

شنبه ۲ مهر ۱۴۰۱

ضمن تقدیم صمیمانه ترین درود و سلام به دانشجویان گرامی نو ورود دانشگاه، مدیریت و همکاران کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه، ورود شما را به دانشگاه گلستان خوش آمد می گوییم و امیدواریم با گام هایی استوار مسیر تغییر و پیشرفت را تا رسیدن به کمال ادامه دهید.
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه با مجموعه بالغ بر 30 هزار نسخه کتاب چاپی و امکان دسترسی به منابع الکترونیکی، شما را در پیشبرد اهداف و فعالیت های آموزشی و پژوهشی یاری خواهد کرد. شما می توانید از تجربه همکاران برای دریافت مشاوره و آموزش های اطلاع یابی و خدمات کتابخانه ای که فراهم شده است، بهره مند شوید. با توجه به شرایط حاضر، تا حد امکان، سعی شده است خدمات کتابخانه ای به بهترین نحو به دانشجویان گرامی و مراجعان ارائه شود.


با هم، می مانیم و می سازیم فردایمان را

ارتباط با ما

آیین نامه کتابخانه

راهنماهای آموزشی

پایگاه های اطلاعاتی


  • برچسب ها:
  • دانشگاه گلستان
  • کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
  • مرکز نشر دانشگاه
  • دانشجویان نوورود
  • خدمات کتابخانه ای
تعداد بازدید: 103