کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه گلستان

کارگاه آموزشی «اهمیت ویرایش در ترجمه» برگزار شد.

یکشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۰

به گزارش کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه، به مناسب بزرگداشت هفته پژوهش و  فناوری و ارتقای آگاهی، دانش و مهارت دانشگاهیان گرامی در نشر آثار علمی و پژوهشی، کارگاه آموزشی «اهمیت ویرایش در ترجمه» روز سه شنبه 16 آذر ماه برگزار گردید. خانم دکتر سید کاشانی، در این کارگاه آموزشی، مباحث زیر را مطرح کردند.

بررسی انواع ترجمه و میزان تأثیر ویرایش بر هر نوع

آیا مترجم می تواند ویراستار نیز باشد؟

بررسی مراحل لازم برای ویرایش یک ترجمه

اهمیت مقابله ترجمه با متن اصلی

تخصص در موضوع و تسلط به دو زبان تا چه اندازه برای ویراستار ضروری است؟

عوامل مؤثر بر کیفیت ترجمه و ویرایش آن

 فیلم ضبط شده جلسه

اسلایدهای جلسه


  • برچسب ها:
  • دانشگاه گلستان
  • کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
  • کارگاه آموزشی
  • اهمیت ویرایش در ترجمه
  • هفته پژوهش و فناوری
تعداد بازدید: 277