کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه گلستان

کرونا ویروس

مقالات مرتبط با کرونا ویروس-کووید 19 در پایگاه اطلاعاتی ScienceDirect 

مقالات مرتبط با کرونا ویروس-کووید 19 در پایگاه اطلاعاتی Wiley 

مقالات مرتبط با کرونا ویروس-کووید 19 در  Oxford

مقالات مرتبط با کرونا ویروس-کووید 19 در  Nature

مقالات مرتبط با کرونا ویروس-کووید 19 در  Science

کتاب Covid-19: The Essentials of Prevention and Treatment

سیاستها و راهبردهای نظام آموزش عالی کشور در مقابله با هم هگیری کرونا

راهنماهای گام دوم مبارزه با کووید 19

 راهنماي گام دوم مبارزه با کووید-19 (کرونا ویروس) فاصله گذاري اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در کتابخانه ها

راهنمای گام دوم مبارزه با کووید- ۱۹ (کرونا ویروس) انجام فعالیت بدنی، فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار

پیشگیری از ویروس کرونا: کتابچه راهنما بر اساس توصیه های سازمان بهداشت جهانی

راهنمای انجام فعالیت بدنی در همه گیری کووید 19

هنگام استفاده از ماسک پارچه ای چه کارهایی انجام ندهیم؟


  • برچسب ها:
  • کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
  • کووید 19
  • کرونا ویروس
تعداد بازدید: 1199