کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه گلستان

تمدید اسناد در امانت اعضا تا اول مهرماه 1399

یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۹

به گزارش کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه، با توجه به فرارسیدن تابستان و مرخصی همکاران دانشگاه از تاریخ 99/4/28 تا 99/5/31 و به منظور تسهیل فرایند خدمات کتابخانه ای برای دانشجویان، 

  • همه کتاب‌هایی که تاریخ برگشت آن‌ها از اول اسفند 98 به بعد بود تا  اول مهرماه تمدید شده است؛
  • کتاب‌هایی که موعد بازگشت و سررسید آنها قبل از اسفند 98 بود و مشمول جریمه تأخیر در بازگشت شدند، دیرکرد ایام تعطیل لحاظ نخواهد شد.

  • برچسب ها:
  • کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
  • تابستان
  • تمدید کتاب
تعداد بازدید: 86