کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه گلستان

دسترسی به نرم افزار همانندجوی بین المللی Detection Software Ithenticate:Plagiarism

سه شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۹

به گزارش کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه، دسترسی به نرم افزار همانندجوی بین المللی Detection Software Ithenticate:Plagiarism برای ارزیابی میزان همانندی منابع علمی و جلوگیری از سرقت علمی در سامانه کتابخانه دیجیتال دانشگاه برقرار شده است.


  • برچسب ها:
  • کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
  • دانشگاه گلستان
  • منابع اطلاعات علمی
  • همانندجویی
تعداد بازدید: 188