کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه گلستان

کارگاه آموزشی «مدیریت اطلاعات و منابع علمی بر اساس برنامه مندلی» برگزار شد.

یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

به گزارش کتابخانه و مرکز نشر دانشگاه، روز چهارشنبه 98/03/22 کارگاه آموزشی با موضوع استفاده از برنامه مندلی برای مدیریت اطلاعات و منابع علمی برگزار شد. جناب آقای دکتر فاطمی، نحوه استفاده از برنامه مندلی را به صورت عملی برای اعضای هیأت علمی و دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی آموزش دادند و امکانات مختلف این سامانه را برای مدیریت و استناددهی به منابع علمی معرفی کردند.


  • برچسب ها:
  • کتابخانه و مرکز نشر دانشگاه
  • کارگاه آموزشی
تعداد بازدید: 383