گروه نظارت و ارزیابی

تماس با ما

شماره های تماس با دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه گلستان

ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس شماره داخلی
1 دکتر کامل عبداله نژاد مدیر دفتر نظارت و ارزیابی 017-38731300 1300
2 ملیحه مقصودلو باباخانی کارشناس مسئول دفتر نظارت و ارزیابی 017-38731313 1313

 


تعداد بازدید: 2001