روابط عمومی

مدیر روابط عمومی

 
 
 
 
 

نام و نام خانوادگی: سیده آنوشا قدس علوی

سمت: مدیر روابط عمومی

مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت کارآفرینی

تلفن: 32304006-017

پست الکترونیک: a.alavi@gu.ac.ir

 
 
 
 
 
 

تعداد بازدید: 3359