روابط عمومی

کارشناسان روابط عمومی

نام و نام خانوادگی: میثم تجری

سمت: کارشناس روابط عمومی

تلفن:  32304006-017

پست الکترونیک: m.tajari@gu.ac.ir

 

 

 


تعداد بازدید: 1090