حوزه ریاست

تصمیم گیری در خصوص حضوری شدن کلاس های عملی و آزمایشگاهی دانشجویان مقطع کارشناسی

دوشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۱

به گزارش روابط عمومی دانشگاه گلستان؛ یکصد و سی و سومین نشست شورای دانشگاه با تاکید بر برگزاری هر چه سریع تر کلاس های حضوری دانشجویان مقطع کارشناسی در دفترحوزه ریاست دانشگاه برگزار شد.

دکتر خواجه شاهکوهی سرپرست دانشگاه گلستان با اعلام این خبر که شورای دانشگاه مصوب کرد کلاس های عملی و آزمایشگاهی دانشگاه به صورت حضوری برگزار می گردد افزود: مقرر گردید در طی هفته آینده دانشکده ها نظر نهایی خود را مبنی برچگونگی برگزاری کلاس ها اعلام نمایند تا نسبت به برگزاری سایر درس ها پیشنهاد خود را ارایه نمایند و بعد از آن شورای دانشگاه در جلسه فوق العاده تصمیم نهایی را خواهد گرفت.


تعداد بازدید: 139