گروه فناوری و خدمات رایانه ای

درباره گروه فناوری اطلاعات و خدمات رایانه ای

گروه فناوری اطلاعات و خدمات رایانه ای دانشگاه گلستان فعالیت خود را به صورت رسمی از تیرماه 1393 آغاز کرده است. امروزه، اهمیت فناوری اطلاعات در دانشگاه ها تا بدان جا بالا رفته است که فناوری اطلاعات از حالت یک سرویس به یک زیرساخت حیاتی برای حیات و بقاء دانشگاه بدل شده است.

از این رو و با توجه به اهمیت فناوریاطلاعات در راهبری و توسعه دانشگاه، اهم فعالیت های گروه فناوری اطلاعات دانشگاه گلستان روی بحث توسعه و بهسازی زیرساخت فناوری اطلاعات متمرکز شده است.

اهم فعالیت های صورت گرفته در گروه فناوری اطلاعات و خدمات رایانه ای به تفکیک حوزه فعالیت به شرح زیر است:

پورتال ها:

 • استقرار پورتال آموزشی گلستان (سال 94)
 • استقرار پورتال پژوهشی گلستان (سال 95)
 • طراحی و پیاده سازی پورتال دانشگاهی سال 95)
 • استقرار سامانه اموال و انبار بام پردازش (سال 94)
 • حذف کامل روال کاغذی از سامانه اتوماسیون اداری دبیر (سال 94)

زیرساخت:

 • طراحی و اجرای Server Room اصلی دانشگاه (سال 93)
 • بهسازی و ایجاد لینک های وایرلس بین پردیس های مختلف دانشگاه
 • طراحی و اجرای شبکه ساختمان علوم پایه در سایت پردیس
 • طراحی و اجرای شبکه ساختمان اداری در سایت پردیس
 • طراحی و اجرای شبکه ساختمان شماره دو دانشکده مهندسی علی آباد

پهنای باند:

 • ارتقاء پهنای باند اینترنت دانشگاه
 • ارتقاء پهنای باند اینترانت دانشگاه
 • پایش دائمی پهنای باندهای اینترنت و اینترانت دانشگاه

تعداد بازدید: 1495