گروه فناوری و خدمات رایانه ای

کارشناسان مرکز

محمد مقصودلو

کارشناس مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)

 

 

محمد اردنجی

کارشناس مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)

 

 

-سید حامد حسینی 

کارشناس شبکه

 

-محمد برزنونی

  • کارشناسی مهندسی نرم افزار

تعداد بازدید: 1896