گروه فناوری و خدمات رایانه ای

راه اندازی شبکه بی سیم در ساختمان اساتید دانشکده علوم انسانی

سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۹

ساختمان جدید تاسیس اساتید دانشکده علوم انسانی (دکتر هومن) با 6 آنتن، جهت ارتباط بی سیم اساتید دانشکده (در کلیه طبقات) مجهز و راه اندازی گردید.


تعداد بازدید: 1018