گروه فناوری و خدمات رایانه ای

راه اندازی سیستم ویدئو کنفراس در دانشگاه گلستان

سه شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۸

سیستم ویدئو کنفرانس از طریق سامانه nextcloud  در دانشگاه راه اندازی گردید و اولین ارتباط با گروه ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد.


تعداد بازدید: 1207