گروه فناوری و خدمات رایانه ای

تنظیمات پست الکترونیکی برای دریافت ایمیل

یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

باطلاع خدمت اعضای هیئت علمی و همکاران و دانشجویان محترم می رساند در صورت عدم دریافت ایمیل می توانند تنظیمات مربوط به را طبق شکل زیر تغییر داده تا مشکل دریافت ایمیل برطرف شود . 


تعداد بازدید: 1493