گروه تربیت بدنی

هیات علمی گروه علوم ورزشی

مدیر گروه:

دکتر بهمن طیبی

 

اساتید گروه به ترتیب حروف الفبا:

**********************

فاطمه اسلامی

استادیار - گرایش: فیزیولوژی ورزشی

**********************

مرتضی سنگدوینی

استادیار - گرایش: فیزیولوژی ورزشی

**********************

بهمن طیبی

استادیار - گرایش: مدیریت ورزشی

**********************

جلال کریمی

استادیار - گرایش: مدیریت ورزشی

**********************

یازگلدی نظری

استادیار - گرایش: فیزیولوژی ورزشی


  • برچسب ها:
  • دکتر کریمی دکتر طیبی تربیت بدنی
تعداد بازدید: 3005