دانشکده علوم انسانی

کارشناس کارگاه

واله طاهری

تحصیلات: دکتری ژئومورفولوژی گرایش مخاطرات ژئومورفولوژی

- کارشناس سایت GIS و کارگاه جغرافیا

شماره تماس : 01738737090

-----------------------------------------------------------------

سمیه میرحیدری

تحصیلات: کارشناسی کامپیوتر گرایش سخت افزار

- کارشناس سایت رایانه

شماره تماس : 01738737130


  • برچسب ها:
  • کارشناس کارگاه
تعداد بازدید: 1764