دانشکده علوم انسانی

کارشناسان آموزش

مهدی امیدیان

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

کارشناس گروه معارف اسلامی

شماره تماس: 01732229082

************************************

سلیمه کارگر

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی

کارشناس گروه های آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی،آموزش زبان انگلیسی، جغرافیا و علوم ورزشی

شماره تماس: 01732254262 

************************************

داود حاجیلری

تحصیلات: کارشناسی ارشد علوم سیاسی

- کارشناس امور عمومی پردیس سرخنکلاته

شماره تماس: 01738737080

************************************

سمیه مهاجر

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

کارشناس گروه های آموزشی روابط عمومی، جامعه شناسی، حقوق و کارشناسی ارشد گروههای جغرافیا، زبان و ادبیات فارسی و زبان و ادبیات انگلیسی

شماره تماس: 01738737070

************************************

نفیسه عباسی

تحصیلات: کارشناسی ارشد حسابداری

کارشناس گروه های آموزشی زبان و ادبیات فارسی، روانشناسی، اقتصاد و مدیریت بازرگانی

شماره تماس: 01738737140


  • برچسب ها:
  • حاجیلری کارگر مهاجر کارشناس آموزش
تعداد بازدید: 3287