دانشکده علوم انسانی

معاونین دانشکده

محمدمهدی شهرازی

معاونت آموزشی، دانشجویی و فرهنگی

- دکترای اقتصاد از دانشگاه مازندران

- مرتبه علمی : استادیار

- شروع مسئولیت : تیرماه 1401

- شماره تماس : 01738737010

- پست الکترونیک :m.m.shahrazi@gu.ac.ir

 

سمیه عمادالدین

معاونت پژوهشی و فناوری

- دکترای جغرافیا طبیعی گرایش ژئومورفولوژی از دانشگاه تهران

- مرتبه علمی : استادیار

- شروع مسئولیت : شهریورماه 1401

- شماره تماس : 01738737250

- پست الکترونیک : s.emadodin@gu.ac.ir


  • برچسب ها:
  • معاون
تعداد بازدید: 2010