دانشکده علوم انسانی

قابل توجه دانشجویانی که پروژه، کارآموزی یا کار تحقیقی دارند

شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱

دانشجویان گرامی مقطع کارشناسی

عناوین درسی که بصورت کارآموزی(رشته روابط عمومی) یا پروژه(رشته های جغرافیا و ادبیات انگلیسی) یا کار تحقیقی(رشته جامعه شناسی) می باشد حتما در زمان انتخاب واحد علاوه بر اخذ درس در قسمت ثبت نام اصلی یا در زمان حذف و اضافه در قسمت ترمیم باید در پیشخوان خدمت قسمت درخواست تصویب موضوع (به غیر از کارآموزی، برای کارآموزی گزینه درخواست کارآموزی در پیشخوان خدمت سامانه گلستان دارد)را باید انجام دهند. 


تعداد بازدید: 85