دانشکده علوم انسانی

لیست اولیه دانشجویان استعداد درخشان کارشناسی ارشد سال تحصیلی جدید اعلام شد

سه شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۱

طبق اعلام مدیریت تحصیلات تکمیلی و استعدادهای درخشان، اسامی اولیه دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه برای سال تحصیلی 02-1401 اعلام شد.

اسامی اعلام شده از سوی مدیریت فوق در دانشکده علوم انسانی و اجتماعی به شرح ذیل است:

نام دانشجو

رشته-گرایش

محمد ایامی

برنامه ریزی کالبدی

سارا اکبری

مدیریت توسه پایدار روستایی

مرضیه خاندوزی

برنامه  ریزی شهری

افروز قائم پناه

برنامه ریزی شهری

اکرم اکبرزاده روشن

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی - مدیریت توسعه پایدار

سوگند احمدی

زبان و ادبیات انگلیسی

شیوا حسنی

زبان و ادبیات انگلیسی

مینو طالقانی نژاد

زبان و ادبیات انگلیسی

مهسا آهنگر دارابی

زبان و ادبیات انگلیسی

مهدیه درواری

زبان و ادبیات انگلیسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گفتنی است اسامی اعلام شده فوق به منزله لیست نهایی نمی باشد.

 

 


تعداد بازدید: 67