دانشکده علوم انسانی

نشست گروه های آموزشی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی برگزار شد

شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۹

در راستای کیفیت بخشی به امور آموزشی در سال تحصیلی جدید، نشست برخی از گروه های آموزشی دانشکده برگزار شد.

دکتر محمود شریعتی رئیس دانشکده علوم انسانی و اجتماعی در این نشست ضمن تقدیر از مجموعه دانشگاه گلستان که در ایام کرونا امور دانشگاه را در حوزه های مختلف پیش بردند گفت: این اتفاق غیرمنتظره باعث شد که در نظام آموزشی کشور و به طور خاص دانشگاه تحولی جدید ایجاد شود و ارتباطات غیرحضوری توسعه پیدا کند.

دکترشریعتی با برشمردن ویژگی های آموزش مجازی از تلاش های اعضای هیأت علمی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی در راستای ارائه دروس به دانشجویان بصورت مجازی تشکر کرد.

شایان ذکر است در این نشست ها اعضای گروه های آموزشی به بیان دیدگاه ها و نظرهای خود پرداختند.

گفتنی است تاکنون گروه های آموزشی جغرافیا و سیستم های اطلاعات جغرافیایی(GIS)، زبان و ادبیات فارسی و جامعه شناسی، سیاسی و ارتباطات نشست های خود را برگزار کرده و اهم موضوعات مطرح شده در این جلسات عبارتند از:

چگونگی فعالیت های آموزشی به منظور گردش کار و فعالیت های کلاس های آموزشی، فعالیت های پژوهشی اساتید گروه و امور مربوط به پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی با شرایط غیرحضوری، بررسی آئین نامه های جدید آموزشی، راهکارهای لازم درخصوص برگزاری همایش ملی ادبیات عامه، برگزاری جلسات مشاوره بصورت مجازی با خانواده دانشجویان.  


تعداد بازدید: 734