دانشکده علوم انسانی

دریافت خدمات آموزشی و دانش‌آموختگی در مردادماه

شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۹

با توجه به ایام تابستان و مرخصی همکاران دانشگاهی

از تاریخ 1399/5/4 لغایت 1399/5/31

 

دانشجویان گرامی برای دریافت خدمات آموزشی و دانش‌آموختگی، می‌توانند قبل یا بعد از بازه فوق مراجعه نمایند.


تعداد بازدید: 725