معاونت اداری، مالی و عمرانی

انعقاد تفاهم نامه همکاری مابین فروشگاه لاستیک خودرو دنا ( نمایندگی دنا ) و دانشگاه

سه شنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۰

به منظور ارائه خدمات رفاهی به کارمندان محترم و اعضای محترم هیات علمی دانشگاه، تفاهم نامه ای با  همکاری مابین فروشگاه لاستیک خودرو دنا ( نمایندگی دنا ) و دانشگاه با شرایط ذیل منعقد گردیده است.

ماده 1 ) موضوع تفاهم نامه :

1/1 ) فروش اقساطی لاستیک خودرو  به کارکنان دانشگاه گلستان می باشد.

ماده 2 ) مدت اجرای تفاهم نامه : 

این تفاهم نامه از تاریخ تنظیم قرارداد به مدت  نه ماه شمسی مجری و معتبر می باشد و در صورت رضایت طرفین از نحوه ارائه خدمات و رعایت تعهدات سابق قابل تمدید برای سالهای بعد با شرایط قبلی یا شرایط جدید
می باشد .

ماده 3 ) شرایط تفاهم نامه :

3/1 ) حداکثر مدت بازپرداخت بهای کالای خریداری شده شش ماه از تاریخ فاکتور فروش می باشد و بازپرداخت اقساط بصورت کسر از حقوق پرسنل توسط دانشگاه گلستان صورت می پذیرد .

3/2 ) جهت خرید اقساطی کارمزد ماهیانه 4% می باشد و هیچ گونه کارمزدی  دیگری به مبلغ جمع فاکتور جهت اقساط اضافه نمی گردد .

3/3 ) سقف میزان خرید برای پرسنل توسط امورمالی با توجه به فرم پیوست و اصل امضا مدیر اداری و پشتیبانی و ممهور به مهر دانشگاه تعیین می گردد .

3/4 ) فروشگاه موظف است بهای کالاهای خود را براساس قیمت مصوب روز ارائه و هرگونه افزایش قیمت تحت هر عنوان قابل قبول نخواهد بود.

3/5 ) فروشگاه کالاهای عرضه شده خود را با تنظیم ضمانت نامه تحویل می نماید و مسئولیت کیفیت و سلامت آنرا بعهده می گیرد.

 3/6 ) خرید کالا از طرف اول از طریق  فرم  این تفاهم نامه و با معرفی این دانشگاه صورت می گیرد و هرگونه خریدخارج از چارچوب معرفی نامه دانشگاه یاخارج ازاین تفاهم نامه مشمول تعهدات طرف دومنمی شود.  

3/7 ) اتحادیه بایستی اصل فرم فاکتور فروش کالا با مبلغ مندرج در آن را جهت کسر از حقوق کارمند
( خریدار) حداکثر تا دهم هر ماه بصورت کتبی به امور مالی دانشگاه ارسال نماید.

تبصره : معرفی نامه دانشگاه برای کارمند در واقع ضمانت نامه جهت پرداخت اقساط نامبرده محسوب می شود.

آدرس : گرگان، بلوار جرجان – بعد از جرجان پنجم، تلفن دفتر فروش : 01732171879 ، همراه مدیرعامل : 09111713345 و 09118681702


  • برچسب ها:
  • تفاهم نامه
  • رفاهی
  • فرم
تعداد بازدید: 53