معاونت اداری، مالی و عمرانی

پروژه دانشکده تعاون

سه شنبه ۷ آبان ۱۳۹۸

پروژه دانشکده تعاون

 

سال شروع : 1388

سال بهره برداری : 1396

اسکلت : فلزی

زیربنا : 1680 متر مربع


تعداد بازدید: 1124