معاونت اداری، مالی و عمرانی

پروژه ساختمان اساتید

سه شنبه ۷ آبان ۱۳۹۸

پروژه ساختمان اساتید در دانشکده علوم انسانی سایت پردیس

 

سال شروع : 1397

خیّر : دکتر جمشید هومن

مبلغ کمک خیّر : 4000 میلیون ریال

اعتبار : 13000 میلیون ریال

مساحت : 1200 متر مربع

نوع اسکلت : سازه بتنی

زمان بهره برداری : مهر 1398

درصد پیشرفت :100 %


  • برچسب ها:
  • پروژه
  • خیّر
تعداد بازدید: 980