محمودرضا چراغعلی

استادیار دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
گروه آموزشی علوم اجتماعی و سیاسی
ارتباط

  2122565551
 
رزومه

   CV
  • چراغعلي، محمودرضا؛ خوش فر، غلامرضا؛ سرگزي، حسينعلي ، سرمايه اجتماعي، سرمايه ناشناخته سازمان ها ، ماهنامه گزيده مديريت ، (1391) ، ،
  • چراغعلی، محمودرضا، بررسي مقايسه اي آموزش كارآفريني به منظور ايجاد فرصتهاي شغلي براي دانش آموزان از ديدگاه مديران، دبيران و كارشناسان مدارس متوسطه شهر تهران ، فصلنامه علمي، پژوهشي نوآوريهاي آموزشي ، (1387) ، ،
  • ساعي ورايراني زاد، اسماعيل؛ چراغعلي، محمودرضا؛ غفاري، عباس؛ صابري، حسين؛ جزني، نسرين؛ شجاعي، سيدعليرضا؛ نواب پور، رامين ، مدیریت منابع انسانی در پارک ها و مراکز رشد (میزگرد) ، رشد فناوري ، (1385) ، 2 ، 4-14
  • چراغعلی، محمودرضا؛ ایوبی، رقیه؛ معطوفی، علیرضا، مدیریت یکپارچه استعدادها گامی در جهت تحقق استراتژی سازمانها ، چهارمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری ، (1394/اردیبهشت) ، ،
  • سلیمانی شیرنگی، اکبر؛ چراغعلی، محمودرضا؛ لولایی، سمانه ، بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و هوش هیجانی با رفتار شهروندی سازمانی سازمان تأمین اجتماعی استان گلستان ، اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری ، (1394/اردیبهشت) ، ،
  • هوشمندراد مریم، چراغعلی محمودرضا ، بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و سلامت روانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین ، (1393/اردیبهشت) ، ،
  • فرزین، امید؛ چراغعلی، محمودرضا، بررسی رابطه بین مدیریت دانش و سلامت سازمانی در كاركنان ادارات امور مالیاتی استان گلستان ، سومين همايش ملي ساليانه علوم مديريت نوين ، (1393/اردیبهشت) ، ،
  • تربتی نژاد، امین الله؛ چراغعلی، محمودرضا ، بررسی رابطه بین استراتژی و تكنولوژی سازمانی با اثر بخشی هوش تجاری (مطالعه موردی بانك مسكن استان گلستان) ، اولين كنفرانس ملي جايگاه مديريت و حسابداري در دنياي نوين كسب و كار، اقتصاد و فرهنگ ، (1392/اردیبهشت) ، ،
  • راحلی، حسین؛ چراغعلی، محمودرضا؛ ملاح، محمدحسین؛ قزل، عبدالوهاب ، شیوه های ارایه پشتیبانی به كارآفرینان بخش تعاون باتاكید بر تعاونیهای كشاورزی در استان گلستان ، سومين كنگره علوم ترويج و آموزش كشاورزي ، (1388/اردیبهشت) ، ،
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.