حسین گلدوزیان

استادیار دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
گروه آموزشی علوم اجتماعی و سیاسی

دکتری (۱۳۹۶)

حقوق جزا و جرم شناسی

دانشگاه مازندران

کارشناسی ارشد ناپیوسته (۱۳۹۰)

حقوق جزا و جرم شناسی

دانشگاه تهران

کارشناسی پیوسته (۱۳۸۸)

حقوق

دانشگاه تبریز

ارتباط

رزومه

  • عادل علیپور؛ حسین گلدوزیان، عزیمت غیرساختارمند نظام ادلّه اثبات کیفری به وادی کشف حقیقت با تأکید بر قسامه ، مطالعات فقه و حقوق اسلامی ، (1400) ، ،
  • ، کنفرانس ، ، (1299/فروردین) ، ،
  • ، مشارکت ، ، (نامشخص) ، ،
  • ، پایان نامه ، ، (نامشخص)
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.