دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

کارشناس آزمایشگاه ها و کارگاه ها

نام ونام خانوادگی: وجیهه جعفری

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مهندسی شیمی

سمت:کارشناس آزمایشگاه ها و کارگاه ها

آدرس: علی آبادکتول،کمربندی داخل شهر،چهار راه هنرستان، ساختمان شماره 1 دانشکده فنی و مهندسی علی آبادکتول

تلفن تماس: 34236493-017

 

 

نام ونام خانوادگی: جمیل نظری نژاد

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مهندسی نقشه برداری گرایش سنجش از راه دور

سمت: کارشناس آزمایشگاه (مهندسی عمران و نقشه برداری)


تعداد بازدید: 2723