دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

سالن اجتماعات

این سالن دارای گنجایش 270 نفر و امکاناتی همچون سیستم های روشنایی قابل تنظیم، سیستم تهویه هوا ،سیستم صوتی و تجهیزات مورد نیاز آماده برگزاری هر نوع فعالیت آموزشی و فرهنگی می باشد.


تعداد بازدید: 2413