دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

آدرس دانشکده

ساختمان علی آباد:

علی آباد کتول،کمربندی قدیم (خیابان پاسدارن) ، چهار راه هنرستان، دانشکده فنی ومهندسی علی آبادکتول

( کارگاه ها و آزمایشگاه ها)

ساختمان اصلی:

 فاضل آباد،خیابان شهدای گمنام،جنب آتشنشانی، دانشکده فنی ومهندسی علی آبادکتول

( آموزشی و اداری)

                 کد پستی : 4941147994

 

مکان نمای دانشکده در Google Map


تعداد بازدید: 3056