دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

برگزاری دروس عملی و آزمایشگاهی به صورت حضوری از روز شنبه ۲۷ فروردین

چهارشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۱

دروس عملی زیر از روز شنبه 27فروردین 1401براي دانشجویان بومی به صورت حضوري قابل ارائه است.
 

دانلود عکس


تعداد بازدید: 166