دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

دکتر محسن لشکر بلوک

 

گروه آموزشی

مهندسی عمران

مرتبه علمی

استادیار

زمینه های پژوهشی

شبیه سازی عددی سیالات غیر نیوتنی - مدلسازی جریان های گذرا

صفحات شخصی

Scholar &  Scopus

رزومه

CV

ارتباط

ایمیل : m.lbolok@gu.ac.ir

تلفن : 6-6234-3426-017

بیوگرافی

 

 

 


تعداد بازدید: 2076