دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

دکتر لادن عبادی

گروه آموزشی

مهندسی نقشه برداری

مرتبه علمی

استادیار

زمینه های پژوهشی

پردازش رقومی تصاویر ماهواره ای به کمک موجک ها، کاربرد تصاویر فراطیفی در کشاورزی و محیط زیست، کاربرد داده های سنجنده های فعال (RADAR, LiDAR) در مطالعه علوم زمین (فرونشست، زمین لغزش، زلزله) و منابع طبیعی (عمق سنجی منابع آبی، برآورد زیست توده گیاهی)

صفحات شخصی

Scholar & Scopus

رزومه

CV

ارتباط

ایمیل : l.ebadi@gu.ac.ir

تلفن : 6-6235-3426-017

بیوگرافی

Dr. Ladan Ebadi has been involved in academic activities including teaching, supervising thesis of master students, and performing research since 2014. Her subject area is application of remote sensing in geosciences and satellite-images processing using wavelets. Her previous works focused on analyzing hyperspectral vegetation spectra by applying the second generation wavelet method that ended to some publications. Presently, she is working on performing bathymetry using optic satellite images. Compared to direct measurement of water depth using SONAR systems mounted on the ships, the results of this research can offer significant improvements in saving time and cost of bathymetry

 


تعداد بازدید: 2328