دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

دکتر حسین کریمیان

گروه آموزشی

مهندسی شیمی

مرتبه علمی

استادیار

زمینه های پژوهشی

صنایع پلیمر

صفحات شخصی

Scholar & Scopus

رزومه

CV

ارتباط

ایمیل : h.karimian@gu.ac.ir

تلفن : 6-6234-3426-017

بیوگرافی

 


تعداد بازدید: 2685