دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

رئیس دانشکده

نام ونام خانوادگی:

دکتر علی اکبر دهنو خلجی

درجه و تخصص:

دکتری شیمی معدنی

دانشگاه محل اخذ مدرک:

دانشگاه صنعتی اصفهان

مرتبه علمی:

دانشیار

زمینه های پژوهشی:

تهیه ترکیبات کوئوردیناسیون تهیه نانوذرات اکسید فلزات واسطه تهیه نانوکامپوزیت های پلیمری/اکسید فلزی

رزومه :

CV

پست الکترونیک:alidkhalaji@yahoo.com

تلفن : 6-6235-3426-017 داخلی 100

 


تعداد بازدید: 2396