دانشکده فنی و مهندسی گرگان

معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده

 

نام و نام خانوادگی :            سید محمد جواد حسینی کهساری

درجه و تخصص :                                   دکتری مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی

دانشگاه محل اخذ مدرک :                دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

مرتبه علمی :                                             دانشیار

زمینه های پژوهشی :                            نانو سیال - مواد تغییر فاز دهنده - انرژی های نو - مبدل حرارتی

                                                                       

پست الکترونیک :                                    mj.hosseini[at]gu.ac.ir


تعداد بازدید: 2202