دانشکده فنی و مهندسی گرگان

کارشناسان آموزش

 

نام و نام خانوادگی :      اکرم نوروزی

مدرک تحصیلی :                        کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی :                        مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

 

شماره های تماس :                   9 - 32441003 - 017  داخلی   113   و     32441002 - 017

ایمیل دانشگاه :                        a.norouzi@gu.ac.ir

  

نام و نام خانوادگی :      علی مصدق

مدرک تحصیلی :                        کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی :                        مدیریت دولتی - سیستم های اطلاعاتی

 

شماره های تماس :                     32441002- 017 

ایمیل دانشگاه :                         a.mosaddegh@gu.ac.ir


تعداد بازدید: 2972