دانشکده فنی و مهندسی گرگان

معرفی ریاست دانشکده

نام و نام خانوادگی:       دکتر مجید زیارتبان

درجه و تخصص :                        دکتری مهندسی برق - الکترونیک

دانشگاه محل اخذ مدرک :              دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مرتبه علمی :                                                        استادیار

زمینه های پژوهشی :                                      پردازش تصاویر – باز نشانی الگو – الکترونیک دیجیتال تحلیل تصاویر متنی

پست الکترونیک :                                             m.ziaratban@gu.ac.ir


تعداد بازدید: 2947