دانشکده فنی و مهندسی گرگان

اطلاعیه دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی برق

یکشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۱

📣📣📣  به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی برق که واحد سمینار را اخذ نموده اند، می رساند:   
1-  زمان ارائه سمینارها در روز چهارشنبه مورخ  1401/06/23 است و جلسات بصورت حضوری برگزار می شود. مکان برگزاری جلسات ارائه سمینار متعاقبا اعلام خواهد شد.
2- ارائه سمینارها از ساعت 9:00 صبح آغاز و نهایتا تا ساعت 12:30 بطول خواهد انجامید. حضور کلیه دانشجویان ورودی 1400 در جلسات الزامی است.


تعداد بازدید: 72