دانشکده فنی و مهندسی گرگان

تمدید مهلت ثبت درخواست کارآموزی دانشجویان کارشناسی

دوشنبه ۶ تیر ۱۴۰۱

قابل توجه دانشجویان کارشناسی:

مهلت ثبت درخواست کارآموزی دانشجویان در نیم سال تحصیلی 1401 - 1400 در سامانه گلستان، حداکثر تا تاریخ 1401/4/14 تمدید شد.


تعداد بازدید: 101