دانشکده فنی و مهندسی گرگان

اطلاعیه در خصوص نیم‏سال تابستان 1401

یکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱

اطلاعیه در خصوص نیم‏سال تابستان 1401

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی

 

1- دانشگاه گلستان مجری برنامه نیم‏سال تابستان 1401 نمی‏ باشد.

2- براساس مصوبه شورای‌ آموزشی دانشگاه، دانشجویان متقاضی اخذ واحد در نیم‏سال تابستان در صورت احراز شرایط با تایید مدیرگروه و آموزش دانشکده می ‏توانند درس را به صورت مهمان نیمسال تابستان  در  سایر دانشگاه‏های دولتی بگذرانند.

3- دانشجویان متقاضی می‏توانند درخواست مهمانی خود را از روز سه شنبه 1401/04/07 تا روز چهارشنبه 1401/04/15 در پیشخوان خدمت سامانه گلستان ثبت و ارسال کنند. در ضمن امکان مشاهده و پیگیری درخواست از گردش کار پیشخوان خدمت فراهم می باشد. پس از اتمام گردش کار امکان دریافت معرفی نامه به دانشگاه مقصد از سامانه گلستان فراهم خواهد شد.

 

مدیریت امور آموزشی دانشگاه


تعداد بازدید: 124