دانشکده فنی و مهندسی گرگان

جهت دسترسی سریع به اخبار و اطلاعیه های مهم، لطفا صفحه اینستاگرام دانشکده را دنبال نمایید:

شنبه ۳ مهر ۱۴۰۰

جهت دسترسی سریع به اخبار و اطلاعیه های مهم، لطفا صفحه اینستاگرام دانشکده را دنبال نمایید:

https://www.instagram.com/eng.gu.ac.ir


تعداد بازدید: 92