دانشکده فنی و مهندسی گرگان

فراخوان اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران، توسعه هوشمند و سیستم های پایدار

شنبه ۶ شهریور ۱۴۰۰

اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران، توسعه هوشمند و سیستم های پایدار برگزار می شود:

آخرین مهلت ارسال مقالات: ۳ شهریور ۱۴۰۰
اعلام نتایج داوری مقالات: ۱۱ شهریور ۱۴۰۰
زمان برگزاری کنفرانس: ۱۸ شهریور ۱۴۰۰

آدرس سایت

CEIS2021.gu.ac.ir

 


تعداد بازدید: 205