معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

شرکت معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی به همراه مدیران و کارشناسان اعضای هیأت علمی در جلسه شورای دانشکده فنی و مهندسی گرگان

شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی آقای دکتر بزی به همراه مدیران حوزه و کارشناسان اعضای هیأت علمی در جلسه شورای دانشکده فنی و مهندسی گرگان در راستای هم اندیشی و بررسی مشکلات آموزشی دانشکده فنی و مهندسی گرگان شرکت نمودند.


تعداد بازدید: 841